Zoll AED Plus - ett viktigt hjälpmedel

En hjärtstartare är ett fundamentalt verktyg  att ha när olyckan är framme. Chanserna att överleva ett hjärtstopp är betydligt högre om man har tillgång till en sådan och har koll på hur den ska användas.  En Zoll AED Plus hjälper till med hela återupplivningsprocessen.

En elektrisk stöt inom fem minuter efter hjärtstoppet kan vara skillnaden mellan liv och död. Defibrillering, som en sådan stöt kallas med ett finare namn, är därför en metod som det är bra att ha tillgång till och bemästra. Det kan  vara svårt för ambulanser att komma i tid, då det är ett väldigt tajt tidsram att hantera.  Det är där en Zoll AED Plus kommer in i bilden.

På samma sätt som det bör finnas brandsläckare tillgängligt för att lekmannen ska kunna släcka en brand, är det viktigt att en hjärtstartare finns att få tag på. I Sverige är alla som har gått en 4-timmars utbildning berättigade att använda defibrillator.

Zoll AED Plus är lättanvänd och effektiv

Zoll AED plus är en modern, nyutvecklad hjärtstartare som är lätt att använda och som verkligen gör jobbet. Den är dessutom väldigt lättskött och tar inte mycket plats. Det är dock väldigt viktigt att veta var du har den. Det är inte ofta den används, och panik uppstår givetvis lätt i en sådan här situation.  Förvara den på ett ställe du har 100 procent koll på, så att du snabbt kan reagera vid ett skarpt läge.

Den här modellen ger dessutom feedback i realtid, vilket underlättar processen, och ger dig möjlighet att utföra hjärt- och lungräddning av hög kvalitet.  Displayen ger dig instruktioner kring med vilken frekvens, och med vilket djup du ska trycka.

En hjärtstartare är inte det första man tänker på att införskaffa, men det kan vara ett ovärderligt, hjälpmedel när minuter står på spel, och ett liv ska räddas.​